Tunnlar är komplexa arbetsplatser där stora vattenmängder gör det riskabelt att utföras. Därför är det nödvändigt att använda stabila lösningar för dränering och vattenhantering så att projektet kan färdigställas på utsatt tid.

Vi kan utföra projektuppdrag med tömning av tunnlar på uppdrag av våra kunder. Våra anläggningar skall vara lätt att hantera på egenhand och vi bistår gärna med utbildning och driftsättning.

Pumpar för länsning och hantering av stora vattenmängder

I ett tunnel projekt ställs vi inför en rad utmaningar där god hantering av vatten och slam är avgörande för hur projektet fortskrider. Vi är specialiserade på att storma system för hantering av stora vattnen mängder. Vi har erfarenhet av system i tunnel schakt och länsning av grävda schakt.

En professionel sparringpartner i ditt projekt

Vi vill vara er rådgivare och ståer alltid redo att lösas utmaningar för våra kunder. När vi utformar system för specifika uppdrag görs detta i samarbete med Er som kommer att använda anläggningen. Ju mer information du kan ge oss om projektet som skall genomföras, desto lättare är det för oss att skräddarsy en anläggning som är lämplig för jobbet.

Vi kan leverera produkter och utrustning från de flesta leverantörer på marknaden och kan kombinera olika delar från olika leverantörer om det skulle finnas behov. För projektuppdrag finns möjligheten att hyra för en kortare eller längre period. Våra system är till stor del helautomatiserade så att det blir enklare för våra kunder att hantera anläggningen på egen hand.

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå dig i dina projekt.