ABS AFP

Hide Show

Kraftiga dränkbara avloppspumpar för utsatta applikationer

ABS AFP är en kraftig dränkbar avlopps pump för utsatt hantering av avloppsvatten. Pumpen ger en pålitlig och kostnadseffektiv pumpning av industriellt och kommunalt avloppsvatten. AFP är konstruerad för att klara av fasta och fibrösa material i vattnet

AFP pumpen kan monteras torruppställd både horisontellt och vertikalt och beställs då med integrerad kylmantel eller monteras med valfritt kylsystem.

AFP levereras med vattentäta översvämningssäkra motorer i standard eller EX klassificerade versioner. Med tillståndsövervakning som ger dig kontroll över temperatur och vattengenomträngning. Pumpen har en förseglad anslutningskammare med två stegs kabelgenomföring, öppna flerkanalshjul och tätningsskydd mot fibrer och material.

Kontakta oss för mer information om ABS AFP
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar