Nödvändigt för temperaturkontroll av bland annat kontorsbyggnader, bostäder, fartyg och för industrin, där vattenburna system redan har installerats.

Hide Show

Vi levererar tystgående cirkulationspumpar som säkerställer jämn fördelning av värme eller kyla från energikällan till ett vattenburet system i byggnader och fartyg.

En optimerad temperatur kontroll av fastigheter oavsett storlek är en av de viktigaste delarna för både komfort och ekonomisk besparing. Att optimera system genom injustering kan både minska underhåll men även spara hela systemet på sikt. Våra pumpar i kombination men injustering av systemet ger en trygghet inför framtiden.

Höga krav i en modern energidistribution

EU kommer med nya och hårdare krav på energieffektivitet, detta gäller i högsta grad cirkulationspumpar. I praktiken kommer bara högeffektiva system att uppfylla dessa krav i framtiden. Vi erbjuder pumpar som uppfyller gällande krav och vi ställer höga krav på tillverkare att ligga långt fram i denna process. När vi uppfyller dessa krav säkerställer vi att energi fördelning är den bästa.

 Val av rätt cirkulationspump i systemet

Då vi har ett stort urval av enheter och pumpar för ett komplett system av cirkulationspumpar kan det vara svårt att veta vilket system dom passar optimalt för ditt projekt. Vi har många års erfarenhet av professionel vägledning och har hög kompetens står vi gärna till tjänst att hjälpa dig.

Kontakta oss i dag för pris eller ytterligare information for pris eller ytterligere informasjon om våre sirkulasjonspumper.