Xylem är ledande inom pumpteknologi och hjälper till att hitta rätt pumptyp för våra kunder. Kontakta oss för mer information

Hide Show

Xylem är en världsledande tillverkar av pumpar och Flygt är det mest kända av deras varumärken.

Flygt pumpsystem från Xylem används också för råvattenförsörjning, jordbruk, förorenade industriprocesser och gruvor. Varumärket är känt för sin driftsäkerhet och tunga blandningskapacitet för tunga, fuktiga och torra ämnen.

Avloppspumpar med skärande funktion

Är du i behov av en skärande funktion i pumpen? Våra avloppspumpar från Flygt by Xylem levererar också med möjligheten att ha en skärande funktion som kan hantera långa och korta fibrer för att förhindra att systemet blockeras.

Slampumpar

Salmpumparna som vi erbjuder är dränkbara med självrensande så kallat N-hjul för pumpning av slam upp till 8 % torrsubstans. För högre halter av torrsubstans levererar vi också skruvpumpar.

Robusta och slitstarka slampumpar

Vi erbjuder lätthanterliga, robusta och slitstarka pumpar ur Flygt serien. Pumparna är korrosionsbeständiga och kan användas i medier där andra pumpar ger vika.

Hur väljer man rätt pumpsystem

När ett nytt pumpsystem skall planeras är det många faktorer som måste tas i beaktande. Kombinationen av faktorer som kvantitet, lyfthöjd, rördimension och typ av media avgör vilka produkter som är lönsamma att använda, både vad det gäller tillförlitlighet och inköp / driftskostnader.

Vi hjälper gärna dig med att ta fram en lösning för din verksamhet.

Vi levererar alla typer av pumpar, över hela världen

Pump och Vattenteknik har som mål att hjälpa vår akunder på ett snabbt och säkert sätt. Vi säljer pumpar från marknadsledande tillverkare och erbjuder därför en skräddarsydd lösning, allt efter dina behov både när det gäller applikationen men även ur ett kostnadsperspektiv. Vi levererar pumpar ditt du vill, över hela världen.

Vi erbjuder också uthyrning av pumpar och tillbehör, reservdelar, service och serviceavtal 

Ta kontakt med oss med din frågeställning eller om du önskar en offert på pumpar från Xylem.