VVS-industrin

Vi bistår gärna rörläggare på uppdrag inom VVS och kan vara en kompetent leverantör inom pumpar, pumpteknik samt flödes utrustning.

Vi hjälper Er med att välja en bra produkt vare sig det gäller ny installation eller utbyte av monterad pump.

Är du i behov av avloppspumpar, tryckstegringspumpar eller cirkulationspumpar för värme eller kyla, då är vi din flexibla och pålitliga samarbetspartner.

Lätthanterliga lösningar

Ett viktigt område för oss är ett göra det enklare för våra kunder att installera och använda produkter som vi levererar. Vi kan leverera pumpar och system med hög grad hel automatiserad så att mycket hårt av sig själv och inte kräver expertis för att få jobbet utfört. V i hjälper gärna till med drifttagning av Ert system för att säkerställa optimal drift.

Eftersom vi inte är bundna till någon leverantör har vi flexibiliteten att erbjuda den pumpen på marknaden som vi anser kommer fungera bäst för just din applikation. Vi har alltid korta leveranstider på pumpar och reservdelar, något vi vet är avgörande för rörläggarens vardag.

En trygg kompetent samarbetspartner

En fördel med att kontakta oss är att vi är en erfaren pumpleverantör som förutom att rätta till fel och brister även hjälper er att förstå varför problem uppstår. Om ett pumpsystem har fungerat under en kortare tid än väntat kan det bero på handhavandefel eller fel begångna under installationen. Genom att förstå var felet ligger blir det möjligt att ändra användarmönster och optimera driftsförhållanden.

Kontakta oss för mer information.

Kontakt oss