Vi levererar utrustning för hygienisk och effektiv produktion av ensilage och distributionssystem.

Hide Show

För att hantera död fisk på ett miljövänligt sätt levererar vi system för malning och transport av denna näringsrika biprodukt.

Smart hantering

Den döda fisken matas in i den döda fiskkvarnen, där rätt doser syra säkerställer rätt pH-värde med hjälp av doseringspumpar. Detta stoppar sönderfallsprocessen och med kontinuerlig omrörning av den döda fiskmassan inbyggd i pumoeb  inträffar det som kallas ensilage. Detta används i sin tur för bland annat djurfoder och fiskfoder. På detta sätt kan du hantera den döda fisken på ett förnuftigt sätt och se till att använda biprodukter från fiskeindustrin.

Transport av ensilage

Vi kan hjälpa dig med utrustning för transport av ensilage, vilket säkerställer en effektiv distribution för djur- och fiskfoderproduktion. Att kunna lita på att utrustningen är av hög kvalitet och levererar enligt myndigheternas krav är en förutsättning för goda arbetsförhållanden. Vi upprätthåller robusta och pålitliga system för malning av död fisk och distribution, som uppfyller kraven för effektivitet och miljö. Vi kan hjälpa dig att välja rätt utrustning och har många års erfarenhet inom området.

Kontakta oss för mer information om hantering av död fisk.