Dränering av byggarbetsplatser

Pump och vattenteknik är specialister på att leverera skräddarsydda anläggningar till projekt, stoa som små. Vi levererar många anläggningar inom bygg och anläggning och har stor flexibilitet för att kunna anpassa

Vi förenklar din vattenhantering på byggarbetsplatsen

Vi sätter samman anläggningar som förenklar din vattenhantering på byggarbetsplatsen, med hög säkerhet och backup lösningar i fokus för att ge Er optimal driftsäkerhet. När det gäller olika projektuppdrag har vi möjlighet att leverera pumpar monterade på vagnar. På det stora hela har ett större fokus på att sätta ihop anläggningar som är enkla att manövrerar och övervaka så att kunden kan koncentrera sig på att få jobbet utfört.

Läs mer om vad vi kan leverera till entreprenörer och andra aktörer inom bygg och anläggning.

 

Hantering av ytvatten är avgörande

Ytvatten på byggarbetsplatsen kan få arbetet att stanna av och orsaka skador med dröjsmål som följd. Med en effektiv länspump undviker du detta problem och ser till att arbetet utförs på era villkor då det inte avstannar. Länspumpar används ofta för att dränera bort slam, havsvatten eller grundvatten. Vi tillhandahåller lösningar för hantering av stora mängder av vatten och som håller vattennivåer stabila helt automatiserat.

Många gånger kan vattnet vara förorenat och kan inte pumpas ut i vattendrag eller dagvatten system då omgivningen kan ta skada. Vi sätter ihop slamhanterings system som renar vattnet så att det säkert att säkert kan pumpas ut där det inte är i vägen för arbetet.

 

Vi skräddarsyr anläggningar för projekt

När vi skall anpassa system till konkreta projekt eller områden er det både för din och vår fördel att ha så mycket underlag som möjligt för vad som skall pumpar och hur. Vi är inte bundna till en specifik leverantör och kan därför skräddarsy ett system som är special anpassat för det uppdraget du skall utföra. Möjligheterna med skräddarsytt pumpsystem för dränering finns både för uthyrning eller för inköp, leverans kan ske över hela världen.

Kontakta oss för att få veta mer kting våra system för tömning av stora vattenvolymer.

Kontakt oss