Vi har robusta länspumpar för dränering av slam, havsvatten, diken och dränering av grundvatten.

Hide Show

Länspumpar finns ofta på byggarbetsplatser för att dränera bort slam, sjövatten eller grundvatten.

Tömning av bassänger samt vid schaktning kan det med fördel användas en länspump med anpassad kapacitet.

Länspumpar lyfter stora mängder vatten oavsett partikelhalt

Länspumparna som vi levererar är konstruerade för att lyfta stora mängder förorenat vatten med bibehållen hög pumpkapacitet. Möjligheten finns att installera automatik där behovet finns.

Länspumpar med kraftig sugförmåga

Våra kvalitetspumpar bidrar till säker och snabb dränering av stora mängder vatten och vätska. Kapaciteten varierar och täcker alla behov.

Brand och ex säkra pumpar

Eftersom det kan finnas rester av bränsle kan modeller utan gnistbildning vara ett krav, Vi levererar EX klassade länspumpar med flottörbrytare som slår på och av pumpen vid inställda nivåer.

Pump och vattenteknik AB erbjuder pumpar från marknadsledande producenter.

Vi erbjuder pumpar inom alla områden , var du än har behovet.

Vi leverer blant annet disse pumpetypene:

  • Länspumpar
  • Avloppspumpar
  • Industripumpar
  • Tryckstegringspumpar
  • Cirkulationspumpar
  • Vattenpumpar
  • Membranpumpar

Från välkända leverantörer som Xylem, Ebara, Tsurumi, Kolmeks, Grundfos, Wilo, Lowara, ABS/Sulzer og BBA.

Vi erbjuder också uthyrning av pumper och tilbehörreservedelarservice och serviceavtal.

Kontakta oss när du har frågor om länspumpar eller önskar att beställa en länspump från Pump och vattenteknik AB.