Rådgivning och stöd vid
projektering av anläggningar

Vi kan bistå som en kompetent och kunnig partner vid utformning av nya pumpsystem. Vi vet att det ibland spenderas för mycket eller för lite tid i planeringsfasen för ett pumpsystem. Samtidigt vet vi att ju mer, effektivare och detaljerat underlaget är desto större möjlighet att anläggningen uppfyller våra kunders krav.

Skall Ni göra ett inköp eller hyra en pumpanläggning och önskar rådgivning under projekteringen? Kontakt oss för ett samtal.

Grundlig behovs analys ger det bästa resultatet

Generellt rekommenderar vi alla som skall köpa in eller hyra pumpanläggningar att ta kontakt
med oss så tidigt i processen som möjligt. Detta för att spara tid och vi kommer in i processen för
att göra det vi kan bäst, se helheten. Vi vill veta hur anläggningen kommer att användas och vilka
prioriteringar, begränsningar eller utmaningar som Ni står inför till vardags. Vi gör en grundlig
behovs analys för att kombinera de produkter som kommer att utgöra den bästa lösningen för
dig.

Många kunder väljer per automatik det system eller produkter som man känner till sedan
tidigare och ändrar sig efter att ha konsulterat oss. Ofta slutar det med helt andra och mer
optimerade produkter och processlösningar än vad som var grundtanken, det upplever vi gör
kunden mest nöjd.

I tillägg till att projektera och leverera anläggningen bistår vi gärna med uppstart och utbildning av pumpen.

En neutral rådgivare och partner

Vi är en neutral partner och rekommenderar ingen leverantör framför en annan – för oss är det
viktigast att du får ett pumpsystem som gör att du kan utföra fina uppdrag så effektivt som
möjligt. Vi kan erbjuda produkter och lösningar från de flesta tillverkarna på marknaden och
väljer ofta komponenter från olika tillverkare när vi skräddarsyr system för kunder. Efter många
år i branschen vet vi vilka möjligheter som finns och kan vara en stabil och pålitlig rådgivare för
dig när du väljer pump.

Att vi fungerar som en neutral part innebär också att flera försäkringsbolag anlitar oss vid bedömningar.

Vi hittar lösningen som täcker dina behov

Olika kunder har olika behov och preferenser utifrån enskilda projekt samt efter
verksamhetsinriktning. Några vill ha högsta kvalité och en anläggning som håller över lång tid
med minimalt av underhåll medans andra önskar en så kostnadseffektiv och lågbudget vänlig
lösning. Vi är konkurrens duktiga på pris, kvalité och leveranstid, vi garanterar solida och
driftsäkra lösningar.

Kontakta oss om du har frågor eller för
ett inledande samtal.

Kontakt oss