Grundvattenspumpar - täcker alla behov inom översvämning, tömning och länsning.

Hide Show

Pumplösningrna vi erbjuder täcker all form av pumpning av grundvatten, översvämningsvatten, tömning av bassänger etc.

Översvämningspumpar

I dessa tider med oförutsägbar nederbörd och smältvatten är det viktigt att vara väl förberedd och ha en god beredskap. Om det uppstår kritiska vattennivåer eller översvämning är det viktigt att snabbt kunna få fram en pump som kan hantera smutsigt eller förorenat vatten med hög kapacitet. På dett sätt har du möjlighet att rädda hus och hem, kommersiella byggnader och lantdbruk från stora och kostsamma vattenskador.

Hjälp vid val av lösningar

Vi levererar till bygg branchen, kommuner, civilförsvaret samt industrier och med vårt stora urval av pumpar kan det vara smart att använda vår expertis när du väljer pumpsystem.

Kontakt oss för mer information och vägledning inom grundvatten.