ABS XFP

Hide Show

Effektiva dränkbara pumpar minskar ditt koldioxidavtryck

ABS XFP är utformad för att hantera både rent vatten, avloppsvatten, avloppsvatten med fasta / fibrösa material, avlopp med slam och industriellt råvatten. XFP mer en effektiv dränkbar dräneringspump med låg energiförbrukning som är utmärkt för pumpstationer. Pumpen kan vara  i kontinuerlig drift även monteras i en torruppställd installation. Standard pumpen kan användas vid vattennivå ovan pumphus.

Pumparna levererars med IE3 motorer som standard och med pumhjul från Contra – block serien som både ger lägre energiförbrukning och underhållskostnader. XFP har en justerbar bottenplatta som ger ytterligare energibesparingar samtidigt som den bibehåller effektiv hantering av trasor och fibermaterial.

Pumpen har också ett tätningsskydd mot igensättning av fibrer. Standard motorn levereras med intern kylning.

Ta kontakt med Pump och vattenteknik AB vid förfrågan eller vid beställning!
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar