Flygt BS 2720

Hide Show

För hårda förhållanden  i extrema miljöer

Flygt BS 2720 är en elektrisk dräneringspump, som är optimalt utformad för extremt svåra och extrema miljöer. Den är dränkbar och korrosionsbeständig och väl lämpad för hantering i gruvor, industri och offentliga anläggningar.

Flygt BS 2720 har bland annat följande egenskaper:

  • Delar i 316 rostfritt stål
  • Nitrilgummi på alla slitdelar
  • Kan handtera pH-variationer mellan 2-10
  • Modulbaserad design

Den bärbara länspumpen Flygt 2700-serien kan hantera flöden över 1800 USGPM (50 l/s) och extrema lyfthöjder på upp till 65 meter. Pumparna finns tillgängliga med nominell effekt från  3 til 13 hk (2 til 8 kW).

Kontakt oss för mer information om flygt BS 2720
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar