Flygt 2201

Hide Show

Pålitlig dränkbar pump i aluminium

Flygt 2201 är en solid dränkbar pump i aluminium med två stegs hydraulik för att kunna hantera höga lyfthöjder. Konstruktionen är av BIBO – typ som har använts i gruvindustrin under många år.

Pumpen levereras med specialdesignade halvöppet pumphjul av hårdjärn, vilket ger ett hållbar lösning som hanterar utmaningar med blockeringar. För att minska slitaget är denna modell utrustad spin-out och Poly-life som står emot slipande material samt borgar för långt liv med dubbla tätningar i volframkarbid.

Kontakt oss för mer information om våra pumpar från Xylem
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar