Flygt DXG

Hide Show

Kraftig skärande pump som reducerar rester i avloppsvattnet

Flygt DXG är en kraftfull kvarnpump med nivå vippa som är utformad att klara utmaningen i mindre system. Me denna pump från Xylem krossas material i gråvatten till små partiklar. Kvarnen minskar avfallet som pumpar ett fint slam genom rören så att du inte behöver hantera igensättningar i rörsystemet.  Pumpen är i sin design fristående och dränkbar. DXG pumpen är konstruerad för pumpning av avloppsvatten från bostäder, kommersiella byggnader, hantering av dagvatten med mycket partiklar och tömning av tankar samt källare.

DXG pumpen levereras med ett patenterat skärande hjul och skärplatta i härdat rostfritt stål som utan specialverktyg enkelt underhålls. Pumpen har ett högt tryck på 45 meter och en större kapacitet på upp till 3 liter per sekund. Alla komponenter i Flygt DXG är designade och utvecklade för optimal drift och lång livslängd.

Kontakta oss för mer information gällande pumpar från Flygt.
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar