Service

Regelbunden service och underhåll av ditt pumpsystem bidrar till säker drift och kan begränsa stillestånd och kostsamma pump byten. Som totalleverantör av tjänster relaterade till alla pumpar och system utför vi både service och reperationer oavsett typ av pump och pumptillverkare.

Vi har en hög kompetens inom de flesta pumpar på marknaden samt goda samarbete inom el, industrirör, spolning, rörinspektion och liknande för att kunna leverera kompletta lösningar. För oss är ingen utmaning för stor eller för liten och vi utför service uppdrag över hela landet.

Kontakta oss för mer information om service på er anläggning eller reservdelar till din pumpanläggning.

Servicekontroll med servicerapport

För att bild asig en översikt över pumparnas skick i din maskinpark kan du alltid beställa en fristående servicekontroll. Vår servicekontroll innehåller alla betydande kontrollpunkter som kan avslöja mindre fel och brister i systemet. Genom att få dessa kartlagda får du möjlighet att utföra mindre reperationer innan det behövs kostsamma byten.

Vi erbjuder serviceavtal på samtliga applikationer

Som totalleverantör erbjuder vi också löpande serviceavtal. Med ett sådant avtal får du regelbunden uppföljning av dina installationer utan att du behöver avsätta mantimmar för att er anläggning skall hållas igång. Vi är överens om villkoren i serviceavtalet tillsammans så att tjänsten utförs med rätt intervall och upplägg.

Ett erbjudande skräddarsytt efter dina behov

Ett serviceavtal kan förenkla vardagen och ge extra försäkran om att du kommer att prioriteras om stillestånd skulle ske. Dock ser vi att våra kunder kommer att ha lika mycket nytta av att få adekvat utbildning i hur man hanterar pumparna de köper av oss. Ofta finns det inom kunders verksamheter mycket man själv kan göra för att upprätthålla driften och på så sätt öka livslängden på hela anläggningen. Vi är ALLTID tillgängliga för support via telefon.

Om du är osäker på om ett serviceavtal kan vara lämpligt för just din applikation eller anläggning eller vill du lära dig mer om enkelt underhåll av dina egna anläggningar, då hjälper vi gärna till som en kunnig rådgivare. Vi har alltid kunden i fokus och stolta över att hitta lösningar som är optimala med varje kunds behov.

Ta kontakt med oss vid behov av service, oavsett pumptyp eller fabrikat.ed behov for service.

Kontakt oss