Pump och vattenteknik erbjuder
möjligheten att hyra pumpar under en
begränsad tidsperiod vid tillfälliga och
sporadiska behov.

Vi kan hjälpa dig som kunnig rådgivare och välja rätt pump för ditt projekt. Vi kan leverera pumpar från de flesta leverantörer
på marknaden och har en snabb leveranstid för våra hyrpumpar.

Vi hyr ur alla typer av pumpar

I vissa fall är behovet av en pump tillfälligt, vid ombyggnad eller renovering som exempel. Då
lönar det sig vanligtvis att hyra en pump under projekt perioden snarare än att utöka din
egen maskinpark. Alla pumpar du kan köpa hos oss kan vi i stor utsträckning. också hyra ut.
Vi hyr ut länspumpar med en kapacitet upp till 4000 l/s men även dräneringspumpar,
grundvattenpumpar, membranpumpar och industri.

Eftersom vi inte är knutna till någon specifik tillverkare kan vi rekommendera vilken typ av
pumpar som passar dina behov. Vid uthyrning behöver du inte tänka på underhåll och
slitage. Vi tar hand om detta och alla våra pumpar levereras naturligtvis ny servade och
klara.

Pumputhyrning med snabbhet och precision

Vi strävar efter kortast möjliga leveranstid för våra pumpar och kan leverera med mycket
kort varsel. Vårt kontaktnätverk medför att vi kan hålla kort kort leveranstider och erhålla
just den passande pumpen för er.

Många av våra kunder bedriver sin verksamhet i utomlands och vi hjälper även till med
uthyrning i dessa. Vi arbetar med fabriker som har sin produktion nära där många av
kunderna har sin verksamhet. Detta ger kortare transportvägar och kortare leveranstider
även utanför Sveriges gränser.

Ta kontakt med oss när du har behov av
att hitta en pump för dina behov.