Grundfos Multilift

Hide Show

Kompakta avlopps pumpstationer

Grundfos multilift är en serie kompakta och driftsäkra lyftstationer för hantering av avloppsvatten under ledningens nivå. Med anläggningen pumpar du vidare till befintliga avloppsrör, driften säkras genom pålitlig nivå kontroll och sensorer.

Stationen levereras förmonterad och kan därmed installeras omedelbart. Grundfos Multilift passar lika bra i nybyggnationer som i äldre hus och kan levereras i olika kapaciteter för små och stora behov.

Kontakta oss för mer information om våra pumpar.
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar