Grundfos SEG

Hide Show

Skärande avlopps pumpar

Grundfos SEG är ett program med skärande avlopps pumpar. Konstruerade för att hantera obehandlat avloppsvatten i områden med tryckavlopp eller där inte självfall finns. Pumparna har modulär konstruktion samt patrontätning.

SEG – systemet är format för att minska energiförbrukningen och hålla underhålls kostnaderna nere

Kontaka oss för mer information om våra pumar.
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar