Grundfos MAGNA3

Hide Show

En fas cirkulationspump

Grundfos MAGNA3 är en serie cirkulationspumpar för användning i värmeanläggningar, ac anläggningar och tappvattens anläggningar. Elektronisk hastighetsreglering och inbyggd trycksensor är standard.

MAGNA3 kombinerer hög komfort med låg energi förbrukning och optimering av varje enskild installation. Pumparna är enkla att installera med lång levnadstid.

Kontakta oss för mer information om våra pumpar.
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar