Borrhålspumpar

Grundfos SP är en serie djupbrunnspumpar kända för sin höga verkningsgrad och sin höga driftsäkerhet. Grundfos SP är vanligt förekommande inom vattenförsörjning, lantbruk och applikationer med önskad tryckökning.

SP serien är en robust pump som tåler hantering av slitande partiklar och en del andra medier.

Kontakta oss för mer information om våra pumpar