Grundfos SP

Hide Show

Borrhålspumpar

Grundfos SP är en serie djupbrunnspumpar kända för sin höga verkningsgrad och sin höga driftsäkerhet. Grundfos SP är vanligt förekommande inom vattenförsörjning, lantbruk och applikationer med önskad tryckökning.

SP serien är en robust pump som tåler hantering av slitande partiklar och en del andra medier.

Kontakta oss för mer information om våra pumpar
PUMPTYPER

Alla typer av pumpar, oavsett tillverkare!

  • Dieseldrivna pumpar Pumpar för rent vatten Membranpumar
  • Länspumpar Avloppspumpar Brunn och borrhålspumpar
  • Produktionsrester av fisk Excenterskruvpumpar Industripumpar
  • Cirkulationpumpar Tryckstegringsanläggningar Grundvattenpumpar