Konkurrenskraftig service

God tillgång till service och reservdelar till din utrustning är avgörande för hög drifttid och optimal drift. Vi sätter alltid våra kunder först och gör vårt yttersta för att se till att du är nöjd med de tjänster du får från oss. Detta innebär att vi erbjuder konkurrenskraftiga garantier på produkter och utrustning, men framför allt att vi är flexibla och lösningsorienterade för att möta våra kunder.

För att få veta mer om våra garantier eller har frågor om våra produkter, kontakta oss.

Garanti för reservdelar och installationer

Som kund hos oss omfattas du naturligtvis av nuvarande gällande garantier och bör också känna dig säker när du gör affärer med oss. Därför har vi garantier på lika villkor med andra aktörer i branschen. Det viktigaste för oss är dock att våra kunder är nöjda och vi strävar därför efter att deras anläggningar alltid skall vara i optimal drift.

Bra kunddialog ger bra lösningar

Vi har valt att vara en flexibel leverantör och är inte främmande för att gå utanför boxen för att hitta bra lösningar för våra kunder. Vi hittar de bästa lösningarna genom god kunddialog. Vi vill att våra kunder ska känna att de kan komma till oss när de har en utmaning som de vill diskutera. I många fall kan vi hjälpa till, även om problemet inte täcks av standardgarantin, och vi försöker alltid hitta en lösning som fungerar för alla parter.

Snabb leverans av reservdelar till alla pumpsystem

För att säkerställa att våra kunders drift fungerar optimalt säkerställer vi alltid snabb leverans av reservdelar och slitdelar. Vi lagerför vid behov ett urval av delar som vi levererar mycket av och har samtidigt god tillgång till delar och utrustning direkt från våra tillverkare. Det är viktigt för oss att kunna agera snabbt och leverera till våra kunder med kort varsel när det är brådskande. Här är det en fördel för oss att vi är en mindre aktör så att vägen till handling är kort.

Vi har tillgång till originaldelar för alla pumpar vi levererar, men också till pumpar som inte har levererats av oss via vårt breda leverantörsnätverk. Om du behöver delar till en äldre modell som har gått ur produktion är chansen stor att vi fortfarande kan få tag i dessa. Tveka därför inte att kontakta oss om du har en lite speciell beställning till oss.

Vi erbjuder löpande service avtal

Ett serviceavtal kan bidra till att minska risken för stillestånd genom att få dig att ta itu med eventuella problem innan kostsamma reparationer blir nödvändiga. Detta är något vi erbjuder våra kunder. Med ett serviceavtal får du regelbunden inspektion och uppföljning, liksom prioriterade insatser vid behov.

Vi vill alltid vara i dialog kring avtalets utformning innan det undertecknas. Detta ger oss möjlighet att ta dela av vilka förväntningar kunden har och eventuella hinder. Vi ger råd och vägledning utifrån denna  diskussion och kan bistå i alla delar av kundens önskade upplägg.

Få utbildning i hur du tar hand om din utrustning själv

En vanlig missuppfattning som många har är att om de har tecknat ett serviceavtal kommer de aldrig att uppleva driftstörningar. Vissa anser också att garantin på deras utrustning förnyas varje gång service utförs och delar av maskinen byts ut. Även om vi gör vårt yttersta för att våra kunder ska vara nöjda är det inte något vi har möjlighet att garantera år efter år.

För många kommer därför god utbildning i användningen av våra produkter att vara minst lika tilllämplig som ett serviceavtal. Vi visar gärna enkla saker du kan göra själv för att ta hand om din utrustning på bästa möjliga sätt för att upprätthålla driften och öka livslängden på produkterna.
Kontakta oss gärna för ett samtal om lösningar som täcker dina behov relaterade till service och våra garantier.