Applikations baserade leveranser!

Många föreskrivande eller förfrågningar baserar sig på förutbestämt fabrikat eller produkt. I dagsläget med både komponentbrist såväl som materialbrist kan det vara svårt att leverera specifik produkt med både materialval men även gällande kapacitet.

Går det att köra med en högre kW timmar eller kan vi använda annat fabrikat för att korta leveranstiden och hålla uppsatta installationstider i ett projekt.

Svaret från oss är alltid ja, vi har lösningen för just Er applikation.

Alltid ett bra resultat

Vi på Pump och Vattenteknik leverera applikationsbaserade lösningar där vi många gånger kan styra både fabrikat, material, leveranstid men även installation till just det bättre för både kunden och systemet. I många av våra projekt eller försäljningar kan vi hitta en lösning med annorlunda men accepterad tryckuppsättning, anslutning eller byte av material på impeller, tätning eller rent av pumptyp. I vårt sätt att arbeta finns det många verktyg, kontaktvägar och lösningar att ta till för att nå våra högt ställda krav.

Det kallar vi för fullvärdig service!

Testa oss redan idag och kontakta oss med just din förfrågan!

Malmö (+46) 040 45 60 00

Göteborg (+46) 031 55 60 00

Stockholm (+46) 08 76 06 000